nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz

ANBI

   

Naam van de instelling: Stichting Graancirkel Oploo

RSIN nummer: 817507085
Kamer van Koophandel: 17201219

 

Contactgegevens:

 

Tiny Hendriks
Grotestraat 10a
5841 AB Oploo
0622387827
www.graancirkeloploo.nl
info@graancirkeloploo.nl


Doelstelling:

 1. De Stichting heeft ten doel: 

  1. Het oprichten en onderhouden van een Openluchttheater in Oploo; 

  2. Het bevorderen en doen uitvoeren van (theater-)voorstellingen geënsceneerd in de open lucht, met zoveel mogelijk amateurspelers uit de omgeving van Oploo.
    

  1. Het behoud van agrarische cultuurhistorie door middel van verbouw van diverse graansoorten en akkerbloemenop de akkers rond Oploo, deze op ambachtelijke wijze te oogsten, dorsen en het graan te malen in de windmolen en de watermolen te Oploo. 

  2. Educatieve en recreatieven ontwikkeling door het betrekken van het publiek bij deze activiteiten en het organiseren van rondleidingen lans de graanakkers en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden in en rond Oploo.
    

 2. Het ondersteunen en bevorderen van sociale, economische, recreatieve en toeristische ontwikkeling in Oploo.
   

 3. De middelen van de stichting mogen slechts worden aangewend ter bevordering van de doelen van de stichting.
   

 4. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Beleidsplan:

Het Beleidsplan en uitgeoefende activiteiten Stichting Graancirkel Oploo 2007-2019 kunt u via deze link hier inzien. (Download PDF bestand 551 kB)

Bestuurssamenstelling:


Voorzitter: Tiny Hendriks
Secretaris: Toon Wientjes
Penningmeester: Herman Hendriks
Bestuurslid: Jan van Riet
Bestuurslid: Jos Verschuuren

Beloningsbeleid:


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


    

Financiële verantwoording: 

Financiële verantwoording 2014 (Download PDF bestand 188 kB)

Financiële verantwoording 2015 (Download PDF bestand 189 kB)

Financiële verantwoording 2016 (Download PDF bestand 190 kB)

Financiële verantwoording 2017 (Download PDF bestand 194 kB)

Financiële verantwoording 2018 (Download PDF bestand 199 kB)


 

© 2018 - Stichting Graancirkel Oploo.

Design door Jerommeke Online

Stichting Graancirkel Oploo gaat met de grootste zorg om met uw persoonlijke gegevens.
In het document "Stichting Graancirkel Oploo en de AVG" (PDF 469 kB) kunt u lezen hoe we dit doen.