nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz

 Graancirkel-route 

Triticale (tarwerogge)

Triticale, ofwel tarwerogge, is een relatief nieuwe graansoort die is ontwikkeld door de kruising van tarwe en rogge. Bij de kruising van deze hybride is gewone tarwe gebruikt als moeder en rogge als vader. De graansoort is op het eind van de 19e eeuw ontwikkeld in laboratoriums in Schotland en Duitsland.

De plant van triticale lijkt het meest op die van tarwe. De hybride heeft eigenschappen van tarwe als rogge overgenomen. Het graan is weinig gevoelig voor droogte en daardoor met name geschikt voor de teelt op zandgrond.

Triticale kan zowel groen/onrijp als Gehele Plant Silage (GPS) als rijp worden geoogst. In beide gevallen wordt de oogst gebruikt voor veevoer. Andere gebruiksdoelen zijn ethanol productie en biomassavergisting. Volgens CBS besloeg het areaal in 2018 in Nederland minder dan 1.000 hectare.