nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz

 Graancirkel-route 

Tarwe

Na maïs neemt tarwe (Triticum) wereldwijd het grootste areaal in beslag en dat geldt ook voor Nederland. Tarwe is zelfs het hoofdvoedingsmiddel voor één derde van de wereldbevolking.

Er zijn meerdere soorten tarwe, ontstaan door kruisingen. De variatie is enorm: alleen al van de gewone tarwe (Triticum aestivium) of broodtarwe bestaan duizenden varianten. Net als rogge en gerst is tarwe een zelfbestuiver.

In ons land wordt zowel wintertarwe als zomertarwe geteeld, waarbij het areaal wintertarwe veruit het grootst is. Wintertarwe wordt gezaaid in oktober of november en geoogst in juli-augustus. De zaaitijd van zomertarwe ligt in maart terwijl deze wordt geoogst in augustus.

In tegenstelling tot in veel andere teeltgebieden, wordt tarwe in Nederland vooral verbouwd voor veevoer (voertarwe). De tarwe die wordt gebruikt als grondstof voor brood en deegproducten wordt vooral uit Frankrijk geïmporteerd. In 2018 bedroeg het Nederlands areaal wintertarwe volgens CBS 96.000 hectare, het areaal zomertarwe 16.000 hectare.