nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz

 Graancirkel-route 

Spelt

Spelt (Triticum spelta) is een primitieve variant van de gewone tarwe. De oorsprong van het graan ligt in het Midden-Oosten. In de afgelopen eeuw is spelt volledig overvleugeld door tarwe, omdat er weinig aandacht is besteed aan de veredeling.  Toch kent de graansoort een opleving, wat mede te danken is aan de sterke gezondheidseigenschappen. Spelt is ook het basisgraan waar Graancikel Oploo om draait.

Spelt is een tweejarig gewas. Het wordt gezaaid in oktober-november en driekwart jaar later geoogst in juli of augustus.

Spelt wordt het meest gebruikt als grondstof voor brood. Vergeleken met tarwe bevat het meer vitamines en mineralen, hoge eiwit- en glutengehalten, wat bijdraagt aan het gezondheidsimago. Graancirkel Oploo heeft naast speltbrood ook eigen varianten van speltkoeken en speltbier ontwikkeld. Volgens de CBS-opgave van 2018 bedroeg het areaal in Nederland toen een kleine 1.000 hectare.