nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz
top of page
Logo Graancirkel rond_edited.png

 Graancirkel-route 

Korenmijt

De historie van de korenmijt

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw, was het Brabantse platteland in het najaar bezaaid met korenmijten, elders ook wel korenschelven genoemd. Het was een slimme manier om het koren buiten de boerderij op te slaan tijdens de wintermaanden, ook al omdat op de keuterijen (kleine boerderijen), hiervoor te weinig ruimte was. Daarbij kwam dat de molenaar ook niet al het graan tegelijk kon verwerken. Voor een korenmijt met een doorsnede van 4 meter is een halve hectare koren nodig.


In samenspraak met de molenaar en de loonwerker werd de korenmijt in de winter gedorst met een dorskast, waarin het kaf van het koren werd gescheiden. Het graan ging naar de molenaar of werd gebruikt als zaaizaad of veevoer. Stro werd gebruikt als strooisel en kwam later als stalmest weer op de akker terug. Kringlooplandbouw is van alle tijden!

 

Het bouwen van de korenmijt

Het bouwen van een korenmijt vereist groot vakmanschap. Eerst wordt een ‘fundament’ gemaakt, door een dikke laag stro in een cirkelvorm op de blote akker te leggen. Dat wordt de mijt gebouwd in lagen, zodanig dat bij elke laag de middellijn en omtrek van de cirkel iets groter worden. Het is de kunst om loodrecht te bouwen, zodat de mijt niet scheef wegzakt. De schovenontvanger op de mijt laat de wagenvrachten aan verschillende zijden lossen, de mijtbouwer verlaat op gezette tijden zijn verhevenheid, om op 10 meter afstand te bekijken of de mijt in aanleg nog loodrecht is.

 

Is de ronde stapel op een hoogte van 6 à 7 meter gekomen, dan volgt de bekapping die in een tapse punt gedekt moet worden. De mijtbouwer maakt handig gebruik van de schuine onderkant van de schoven (bij droging op het land), door de schoven laag voor laag juist andersom te leggen als bij de eerste aanleg. Na 5 of 6 lagen, die men kaplagen noemt, is de cirkelomtrek van de bovenste laag zo klein geworden, dat de mijt klaar is. Het slotstuk is de top, die bestaat uit bossen vlegelstro en een met stro omwonden stok. Nadat de mijt 4 tot 6 dagen heeft gestaan is al wat is bezakt, wordt de bekapping aangebracht.

bottom of page