nsw-npfos1y8-7w5-pgvz3xzn0cbpqjr0u0chtzay-v881pyanhn4aqmqxircl-oq01k7l0z9wkb6-ca4pd5th8s-er42qo4qjpnl7xc6m6cfbs8fvnfwsuxhms7ou8pqdzz
top of page
Logo Graancirkel rond_edited.png

 Graancirkel-route 

Bekensteijn

Kasteelboerderij Bekensteijn is naar alle waarschijnlijkheid rond 1475 gebouwd door de adellijke familie Van Steenhuijs, ook wel de Heren van Oploo genaamd. Hoewel de afstand tot Oploo zeer gering is, stond het kasteel in de buurtschap Sambeekse Hoek, welke tot 1942 tot de toenmalige gemeente Sambeek behoorde.

Het gebouw dat drie verdiepingen telde, had een gracht en ophaalbrug. Om reden van vermeende bouwvalligheid werd na 1894 de bovenste verdieping verwijderd. Nadat een kind van de bewoners in 1907 verdronk in de gracht, werd deze op verzoek van de moeder gedempt.

Volgens de overlevering moet het gebouw in al die jaren meerdere functies hebben gehad. De eerste is natuurlijk bewoning. In de zeventiende eeuw, toen de katholieke eredienst niet was toegestaan, zou het een schuurkerk zijn geweest. Mogelijk is het ook in gebruik geweest als rentmeestershuis, waar boeren hun financiële betalingen moesten doen.

 

Bekensteijn is een Rijksmonument. De boerderij staat er nog altijd florissant bij. Veel ruimten in het gebouw zijn nog tamelijk authentiek. Zo bevinden zich er nog meerdere schouwen, wat bevestigt dat hier vroeger meerdere gezinnen gelijktijdig hebben gewoond. Van 1835 tot 1866 woonden er zelfs drie families. Dit is terug te vinden in het bevolkingsregister van de vroegere gemeente Sambeek.

Veel families woonden op de herenboerderij, sommigen als eigenaar, anderen als huurder. Tot de huurders behoorden ook Johannes van Els en zijn echtgenote Anna Maria van den Elsen. Op 8 juli 1865 zag in deze boerderij hun zoon Toon van Els het levenslicht. Deze zou later bekend worden als scheper en zwerver, met als naam Toontje de dwerg.

bottom of page